Från nuläge till önskat läge

Avslutat

Livsstilscoacherna bedrevs under 2013 – 2016 och var ett brukarstyrt projekt som finansierades av Arvsfonden och ville öka förutsättningarna för återhämtning. Alla livsstilscoacher hade egen erfarenhet av psykisk ohälsa. De  utbildades och diplomerades för att arbeta professionellt med att stötta, stärka och coacha personer som befann sig i en återhämtningsfas. Livsstilscoachernas arbetsgivare var NSPH Blekinge (Nationell Samverkan för psykisk hälsa).

         NSPH Blekinge logga                       arvsfonden_logo

 

Livsstilscoachernas mål var att stärka klienternas egenmakt och tro på förmågan att hitta sin egen väg i livet. Förutom tillit till den egna förmågan låg fokus på hälsa, livsstil och privatekonomi. En livsstilscoach skulle utgöra ett mänskligt bollplank, ”en som varit med själv” och skulle fungera som ett komplement till behandlande personal och myndigheter.

OBS! Projektet avslutades under början av 2017.