En klients berättelse

Min upplevelse i kontakten med min livsstilscoach.

Kort sagt har det känts som att komma hem igen.
Att komma hem till någon som verkligen förstår hur psykisk ohälsa påverkar en människa. Att kunna berätta om sina problem, bli förstådd och inse att man inte är ensam är guld värt.
Genom sin självupplevelse har livsstilscoachen en helt annan dimension av förståelse än t.ex. en ”vanligt skolad” terapeut eller psykolog.
Mera mod också för den delen.
Jag har tvingats jobba med mina problem i stort sett hela mitt 60-åriga liv, så jag anser mig ha samlat in en hel del erfarenhet.
Min livsstilscoach har blivit en riktigt god vän.
När som helst kan jag ”skriva av mig” till henne och på så sätt lätta min ångest. Självklart begär jag inte att hon ska svara omedelbart (har skrivit mitt i natten ibland) men jag vet att jag får en kontakt dagen efter och detta hjälper väldigt mycket.
Min livsstilscoach har också gett mig nya infallsvinklar på problemlösning som varit mycket värdefulla.
Jag är en stor beundrare av min livsstilscoach positivitet och livsglädje.
Hennes alltid så livsbejakande sätt att bemöta problem trots allt som hon själv gått igenom, ger mig ett stort hopp om att jag också ska kunna nå dit i framtiden.

SH

Gott Nytt År

 

https://www.pexels.com

https://www.pexels.com

Även om vi hela tiden vetat om att projektet Livsstilscoacherna hade ett slutdatum ville vi alla inte riktigt erkänna det. Inom oss fanns hela tiden hoppet om att det skulle bli en fortsättning efter Arvsfondens finansiering. Projektledaren, Erika Gustafsson, har arbetat hårt för att Livsstilscoacherna på något sätt skulle få fortsätta sin verksamhet. Ända fram till november fortsatte hon att knyta kontakter inom kommuner och landsting med hopp om en framtid för Livsstilscoacherna. Även om coacherna överallt fick gott beröm för sin verksamhet och ett erkännande om att de täckte ett behov som faktiskt finns hade ingen möjlighet att finansiera en fortsättning.

Vi vet att Livsstilscoacherna behövs och det har kommit många brev den senaste tiden som vittnar om att Livsstilscoacherna kommer att vara saknade.

Så det är med ett tungt hjärta som vi meddelar att i och med årsskiftet 2016/2017 kommer Livsstilscoacherna inte längre att bedriva någon utåtriktad verksamhet.

Under januari kommer fokus ligga på att förbereda inför vår slutpresentation den 27 januari. Den 31 januari 2017 är sista dagen för coacherna och sedan återstår bara arbetet för projektledare och administratör att rapportera och avsluta verksamheten.

Är det så att du vill delta under Livsstilscoachernas slutpresentation ber vi dig skicka ett mail så tar vi kontakt med dig efter nyårshelgen. (erika.gustafsson@livsstilscoacherna.se)

Vi tackar alla som på något sätt varit en del av Livsstilscoachernas resa och önskar

Ett Gott Nytt År

Avslut och inbjudan till slutpresentation

Det är med sorg som vi måste meddela att projektet Livsstilscoacherna avslutas den 31 januari 2017. Vi har verkligen försökt att få konceptet, i dess nuvarande form, att leva vidare men tyvärr har vi inte lyckats.
Coacherna fortsätter sitt klientarbete året ut men under januarimånad kommer ingen utåtriktad verksamhet att bedrivas.
Vi vill tacka alla som har varit en del av vår resa under dessa åren och vill passa på att bjuda in till en slutpresentation av projektet Livsstilscoacherna. Det kommer att bjudas på presentation av projektet, coachernas egen resa samt en lättare fika.

 

Plats: Soft Center III, Ronneby

Datum: 27 januari 2017

Tid: 13.00 – 16.00

 

Vi ber er anmäla er senast den 12 december 2016. Glöm inte att anmäla matavvikelse.
Välkomna med er anmälan till Erika Gustafsson på 0731-55 02 09 eller erika.gustafsson@livsstilscoacherna.se

 

Drop in Träffpunkten i Karlskrona

295_1473147336938

På Träffpunkten i Karlskrona kan du träffa livsstilscoacher utan att boka tid. Det är drop in som gäller.

På tisdagar klockan 12 – 15 träffar du Mikael Engvall och Anna Wintzell.

På torsdagar klockan 13- 15 träffar du Mikael Engvall och Signhild Fagerberg.

Tveka inte att ta kontakt.

 

Studiecirkel – Din egen makt

Omslag - Din egen maktHar du ibland svårt att veta hur du ska komma vidare?
Har du fastnat eller bara känner att du ”tappat” bort dig själv lite?
Är det svårt att ta steget till att faktiskt uppnå en dröm?
Då kan studiecirkeln ”Din egen makt” vara något för dig.

 

Studiecirkeln ”Din egen makt” bygger på att ge dig ett verktyg till ett bättre självförtroende och självkänsla samt hur du kan komma närmare ditt mål. Studiecirkeln ger dig även tips och idéer på hur du kan ta kontroll över ditt eget liv i vardagen. Oavsett vem du är eller vilka svårigheter du har eller vad har med dig från livets gång kan du ha glädje av denna studiecirkel.

Cirkelledare är två coacher från Livsstilscoacherna som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
Som deltagare finns det inga krav på förkunskaper och studiecirkeln är helt kostnadsfri. Du har även inflytande över upplägget vilket gör det lättare att arbeta med dig själv och dina drömmar.
Det som sägs stannar i rummet då alla som deltar måste skriva under att tystnadslöfte.

Under hösten kommer Livsstilscoacherna i samarbete med funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona kommun ha två studieomgångar av Din egen makt på Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Ronnebygatan 9.
Fika ingår.

På var studiecirkelomgång finns det 6-8 platser så först till kvarn. Är du intresserad så ta kontakt med Erika Gustafsson 0731-55 02 09 eller på mail erika.gustafsson83.lsc@gmail.com

OMGÅNG 1
14 september    13.00–16.00
21 september    13.00–16.00
28 september    13.00–16.00
5 oktober           13.00–16.00
12 oktober         13.00–16.00
19 oktober         13.00–16.00

Sista anmälan för omgång 1 den 9 september den 13 september.
Erika Gustafsson 0731-55 02 09 eller på mail erika.gustafsson83.lsc@gmail.com

OMGÅNG 2
26 oktober        13.00–16.00
2 november      13.00–16.00
9 november      13.00–16.00
18 november     13.00–16.00
23 november     13.00–16.00
30 december     13.00–16.00

Sista anmälan för omgång 2 den 15 oktober
Erika Gustafsson 0731-55 02 09 eller på mail erika.gustafsson83.lsc@gmail.com

studieforbundet_vs_il

NSPH Blekinge logga

 

Nya medarbetare

291_1473147330130

Anna Wintzell

293_1473147333310

Signhild Fagerberg

Vi hälsar våra nya medarbetare Anna Wintzell och Signhild Fagerberg varmt välkomna till projektet Livsstilscoacherna. Båda två gick utbildningen till diplomerad livsstilscoach i höstas och de började arbeta den 15 augusti. Inom kort kommer det att finnas mer information om tjejerna under fliken Vilka är vi