En klients berättelse

Min tid med en livsstilscoach

Min livsstilscoach får mig att angripa mina problem från ett annat håll och verkligen känna efter hur jag kan tänka/känna istället.
Jag får ofta lärorika aha-upplevelser som sätter fart på både tankar och känslor. De berikar mig med energi och lust.
Tankar och känslor kommer upp till ytan och gör att jag förstår mig själv och mina handlingar bättre. Jag får inspiration att utmana mina invanda mönster och prova nya vägar.
Hon provocerar mig på ett nyttigt och lärorikt sätt, som sätter igång mina utmaningar mot mig själv. Jag vågar se på mig själv med nya ögon och inse mitt värde.
Jag har verkligen växt som människa och fått fler och kanske bättre verktyg att klara motgångar/bakslag på ett sundare sätt.
Våra möten ser jag fram emot med glädje och lust.

H