En klients berättelse

Jag fick kontakt med er verksamhet för cirka tre år sedan. Jag blev väldigt fint bemött av er medarbetare.
Livsstilscoachen och jag hade regelbunden kontakt under en längre tid då vi fikade och pratade om allt möjligt och utbytte erfarenheter.
Efter våra möten hade jag alltid fått något nytt att tänka på och livsstilscoachen lärde mig mycket om hur man ska acceptera sig själv och att man duger som man är.

Sedan i våras träffar jag henne inte längre utan fick erbjudande om att få träffa en annan av era medarbetare. Den livsstilscoachen träffar jag nu en gång i veckan.
Redan från första gången som vi träffades så bemöttes jag med förståelse och respekt av henne också.
När jag träffade livsstilscoachen häromdagen så berättade hon att er verksamhet kommer att upphöra vid årsskiftet, vilket gjorde mig både ledsen och upprörd.
Jag tycker nämligen att det är rent vansinne att lägga ner en så bra och fungerande verksamhet som har betytt så mycket för mig, och säkert för många andra också.
Variationen inom begreppet psykisk ohälsa är stor, men jag har genom era fantastiska medarbetare lärt mig att man ändå har mycket gemensamt som man kan utbyta erfarenheter om.
Jag brukar säga att hur duktiga psykologer, terapeuter och alla andra än är så kan dom aldrig mäta sig med en människa som själv har erfarenhet av psykisk ohälsa.

Det jag vill med detta brev är att berätta om mina erfarenheter av er verksamhet och göra vad jag kan för att projektet ska få leva vidare, för som sagt, ni har betytt oerhört mycket för mig och helt säkert många andra också.

JJ