En klients berättelse

Jag har haft kontakt med en livsstilscoach i några månader. För en tid sedan mådde jag mycket dåligt. Min livsstilscoach har betytt jättemycket för mig. Hennes lugn och livsvisdom har hjälpt mig se saker på nya sätt. Förenklat sådant som utgjort stress och dåligt mående. Jag har kunnat prata med henne om allt.
Kontakten med henne har tillsammans med sjukskrivning och stöttning med mediciner från psykiatrin fått mig på rätt köl. Jag kan jobba halvtid nu.
Det är hemskt att livsstilscoachen ska sluta nu.

LH