En klients berättelse

Min upplevelse i kontakten med min livsstilscoach.

Kort sagt har det känts som att komma hem igen.
Att komma hem till någon som verkligen förstår hur psykisk ohälsa påverkar en människa. Att kunna berätta om sina problem, bli förstådd och inse att man inte är ensam är guld värt.
Genom sin självupplevelse har livsstilscoachen en helt annan dimension av förståelse än t.ex. en ”vanligt skolad” terapeut eller psykolog.
Mera mod också för den delen.
Jag har tvingats jobba med mina problem i stort sett hela mitt 60-åriga liv, så jag anser mig ha samlat in en hel del erfarenhet.
Min livsstilscoach har blivit en riktigt god vän.
När som helst kan jag ”skriva av mig” till henne och på så sätt lätta min ångest. Självklart begär jag inte att hon ska svara omedelbart (har skrivit mitt i natten ibland) men jag vet att jag får en kontakt dagen efter och detta hjälper väldigt mycket.
Min livsstilscoach har också gett mig nya infallsvinklar på problemlösning som varit mycket värdefulla.
Jag är en stor beundrare av min livsstilscoach positivitet och livsglädje.
Hennes alltid så livsbejakande sätt att bemöta problem trots allt som hon själv gått igenom, ger mig ett stort hopp om att jag också ska kunna nå dit i framtiden.

SH