Kompetens

Livsstilscoacherna kompetens bygger på egen erfarenhet och diplomering till Livsstilscoach. Efter avklarad utbildning har vi tillgång till kontinuerlig handledning och professionellt stöd för vidareutveckling i yrkesrollen.

MW-clean-liten

Vår coach och handledare Malin Wendel är utbildad beteendevetare, högskolepedagog och certifierad coach.
Malin håller i vår kompetensutveckling kring det coachande förhållningssättet. Vi har kontinuerliga workshops där vi kan bolla erfarenheter och få stöd. Malin är även ansvarig utbildare för den diplomerande kursen till Livsstilscoach, som vi alla har genomgått.

Malin har mer än tjugo års yrkeserfarenhet av att möta och handleda människor i alla åldrar, i olika livssituationer samt från olika kulturer. Hon är verksam inom professionell coaching i såväl personlig utveckling som yrkesmässiga mål och problemställningar.
Malin följer de etiska riktlinjerna inom INLPTA (International NLP Trainers Association) och arbetar konfidentiellt.

Du kan läsa mer om Malin Wendel på hennes hemsida.
Utvecklingskonsult, beteendevetare och professionell coach
Tfn: 0708-280 855
Besöksadress: Campus Gräsvik 8A, 371 75 Karlskrona