Verksamhet

Vi vill…

  • främja psykisk hälsa genom att erbjuda dig coaching och stöd
  • arbeta med dig och se dina möjligheter
  • möta dig på neutral plats
  • att du använder oss som bollplank eftersom vi alla har egen erfarenhet av
   psykisk ohälsa
  • lyssna, stödja och ge dig hopp
  • hjälpa dig och visa att det går att komma ur en situation även om det känns svårt just nu
  • mötas på lika villkor
  • att du ska känna dig trygg och därför har vi tystnadsplikt

 

En Livsstilscoach…

  • utgår ifrån klientens förutsättningar och behov
  • förutsätter alltid framgång
  • har en helhetssyn på vad som främjar hälsa
  • använder sin egen erfarenhet som en tillgång
  • försöker urskilja hur personal och myndigheter kan samverka för klientens egen väg mot återhämtning
  • samarbetar med brukarrörelser och för brukarnas talan gentemot samhällets beslutsfattare
  • är lyhörd för nya idéer och möjligheter inom psykisk hälsa
  • vet att tiden har betydelse för återhämtning